||

FAHASZNÁLATOK, NEVELOVÁGÁSOK

Az évek során megtermelődött növedék kitermelésével lehetőségünk van gazdálkodásra. Annak érdekében, hogy a legnagyobb fahasználat, a tarvágás után minél nagyobb értékű állományok kerülhessenek letermelésre szükség van úgynevezett nevelővágások elvégzésére. A következőkben néhány szóval megpróbáljuk elmondani, milyen fahasználati munkák szükségesek egy erdőben annak élete során.

Befejezett ápolás: bár sokan nem sorolják a nevelővágások közé, véleményünk szerint elég magas induló tőszám alkalmazása esetén már a befejezett ápolás során lehetőségünk nyílik a böhöncös, és rossz törzsalakkal bíró egyedek eltávolítására. Mindemellett természetesen a befejezett ápolás az első olyan munka, amely már közvetlenül a fatörzs minőségi javítására koncentrál és elvégzése már a fa testét érinti.

Tisztítás: az erdőállományok esetében ez az első olyan fahasználati tevékenység, amely már kézzel fogható, bár csekély és vékony, de hasznosítható mennyiségi faanyaggal szolgál. Ezen munka során az állományból a törött, sérült és rossz törzsalakú fákon kívül, az alászorult, beteg egyedek mellett már kikerülhetnek olyan egészséges fák is, melyek kitermelésére az állománysűrűség adhat magyarázatot.

Törzskiválasztó gyérítés:jelentős faanyagot adó nevelővágás, melynek célja, hogy a szakmai irányelvek szerint értékes törzsek kiválasztása megtörténjen, és a kevésbé értékes, beteg törzsek eltávolítása mellett olyan egyedek kerüljenek kitermelésre, amelyek a megmaradók növőterét foglalnák el.

Növedékfokozó gyérítés itt már nagyon minimális beteg, elszáradt egyedről beszélhetünk. Az eltávolítandó egyedek jelentős része egészséges, kivágására csupán azért van szükség, hogy a megmaradó egyedekre minél nagyobb faanyag növekedést tudjanak elérni a véghasználatig.

Véghasználat: ez az erdő életében a legnagyobb és legértékesebb fatömeget adó fahasználat. Történhet egy menetben (Tarvágás), melyet a gyors növekedésű faegyedeknél, sarjaztatásnál vagy mesterséges erdőfelújítások esetében szoktunk alkalmazni. Ezen felül történhet több menetben (Bontóvágás, végvágás), mely során az első lépés arra irányul, hogy nagyobb magtermés legyen ez által az újulat ki tudjon alakulni, a második lépés pedig már egy erdőnevelési feladat.